Βρήκαμε 0 Αποτελέσματα. Δείτε τα αποτελέσματα
Προχωρημένη Αναζήτηση
βρήκαμε 0 Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα αναζήτησης

Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την έξωση

αναρτήθηκε από ενοικιαστής επί 17/01/2020
| 0

Για να ξεκινήσει η διαδικασία έξωσης ενοικιαστή, πρέπει ο μισθωτής να αρνείται να εκπληρώσει τους συμβατικούς όρους που υπέγραψε στο συμφωνητικό μίσθωσης.

Ένας από τους κυριότερους όρους που παραβιάζονται είναι η έγκαιρη καταβολή του ενοικίου. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, δεν πρόκειται για απλή καθυστέρηση. Αντιθέτως αφορά σε παντελή απουσία καταβολής ενοικίου για πολλούς μήνες, παρά τις προειδοποιήσεις του ιδιοκτήτη.

Μπορεί η έξωση του ενοικιαστή να γίνεται σε χρόνο εξπρές, αλλά θα πρέπει:

  • Να γνωρίζει ο ενοικιαστής ότι η μίσθωση του ακινήτου, ισχύει το λιγότερο για τρία χρόνια
  • Το μίσθωμα συμφωνείται ελεύθερα
  • Η αύξηση του ενοικίου συμφωνείται και δεσμεύει αμφότερους
  • Για την έξωση δεν χρειάζεται πλέον κατάθεση Αγωγής από τον ιδιοκτήτη, αλλά αίτηση


Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης;

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο, στην οποία θα ζητεί την έξωση του ενοικιαστή του, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα και θα αναφέρει τους λόγους, θα περιγράφει το ακίνητο, τον χρόνο της μίσθωσης, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για να ενημερωθεί το δικαστήριο και να κρίνει αν η αίτηση για έξωση είναι σύμφωνη με το νόμο.

Ο δικαστής θα εκτιμά αν η αίτηση είναι νόμιμη και θα εκδίδει την απόφασή του, με την οποία θα διατάσσεται η έξωση του ενοικιαστή.

Η απόφαση θα κοινοποιείται με δικαστικό κλητήρα και η διαδικασία αυτή δεν θα κρατά περισσότερο από έναν μήνα, πλην εξαιρέσεων, από τότε που κατατέθηκε η αίτηση.

Τι ακριβώς προβλέπει το νομοσχέδιο και σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζονται οι διατάξεις στις εξώσεις;

Πότε ο ιδιοκτήτης νομιμοποιείται να ζητά την έξωση;

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, στις παρακάτω περιπτώσεις:

Όταν επικαλείται, και το αποδεικνύει, καθυστέρηση στην καταβολή του ενοικίου, που οφείλεται σε δυστροπία του ενοικιαστή. Η μη πληρωμή κοινοχρήστων, θεωρείται μη καταβολή μισθώματος:
Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με την αίτηση για έξωση θα προσκομίζει και εξώδικο που οφείλει να έχει στείλει στον ενοικιαστή τουλάχιστον 10 ημέρες προτού απευθυνθεί στο δικαστήριο για να του πληρώσει τα οφειλόμενα μισθώματα.

Όταν ο χρόνος της μίσθωσης έχει λήξει, όταν ήταν συγκεκριμένου χρόνου ή όταν είχε καταστεί η μίσθωση αορίστου χρόνου, δηλαδή είχε λήξει το συμβόλαιο και είχε ανανεωθεί σιωπηρά. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχει αποστείλει ­ και να προσκομίζει στο δικαστήριο τα ανάλογα έγγραφα ­ με δικαστικό κλητήρα και σχετική ειδοποίηση στον ενοικιαστή.
Η απόφαση εκδίδεται σχεδόν αμέσως, δηλαδή το αργότερο σε 10 ή 20 ημέρες. Αμέσως κοινοποιείται με δικαστικό κλητήρα στον ενοικιαστή και εκτελείται μετά από 10 ημέρες.

Τέλος, εάν ο ενοικιαστής έχει επιχειρήματα και θέλει να ακουστεί από το δικαστήριο, θα έχει δικαίωμα να καταθέσει, ανακοπή. Μόλις εκδοθεί η εξωστική απόφαση, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών
Η ανακοπή δεν αναστέλλει, όμως, την εκτέλεση της εξωστικής απόφασης παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κατ’ εξαίρεση, λοιπόν, μπορεί με διάταξή του ο δικαστής που εξέδωσε την απόφαση να δώσει παράταση τουλάχιστον ενός μηνός για την έξωση ώσπου να εκδικαστεί η ανακοπή.

Εάν απορριφθεί η αίτηση του Ιδιοκτήτη, για έξωση, μπορεί να υποβληθεί νέα για άλλο ή παρεμφερή λόγο, δεν χρειάζεται εφησυχασμός από τον ενοικιαστή.

Για περεταίρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 1520 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) και στα τηλέφωνα: 2821092666 και 2821092306.

Συγκρίνετε τις αγγελίες